FELSEFEMİZ

İyi bir liseye yerleşebilmek için gerekli bilgilerle donanmış,

 • Etkin ve aktif öğrenmeyi becerebilmiş,
 • Öğrenmeyi öğrenmiş ve bunun için çaba göstermiş,
 • Öğretilme yerine, öğrenme odaklı olabilmiş
 • Zamanı iyi kullanabilen,
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazanmış,
 • Kendine güvenen, kişiliği gelişmiş,
 • Değişime açık olan; sorumluluklarını bilen ve yerine getiren,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,
 • Bağımsızlığa, demokrasiye sahip çıkan,
 • Türk ulusunun milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini davranış biçimi haline getirmiş,
 • Ailesini, yurdunu, ulusunu seven ve daima yüceltmeye çalışan,
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı,
 • Kalkınma ve refahın, çalışmanın sonunda olduğunu bilen,
 • İnsanların bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak algılayan ve bunlara saygı duyan, yeteneklerine
 • değer veren,

 • Kendisiyle barışık, özsaygısını geliştirmiş, kendini tanıyan ve ifade edebilen
 • İnsan haklarına saygılı ve barıştan yana olan,
 • Özgür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,
 • Sanat ve kültüre önem veren,
 • Doğayı tanıyan, doğaya saygılı olan,
 • bireyler yetiştirmektir.

  daha fazla...